Da li je opcija "Samo audio sastanak" dostupna sa Cisco Webex sastancima + Webex?

Da li je opcija "Samo audio sastanak" dostupna sa Cisco Webex sastancima + Webex?

Koji nalozi su dostupni da biste imali omogućenu funkciju audio zapisa ličnog broja konferencije (PCN) ?

Da li Cisco Webex sastanci + Webex uključuju PCN opciju?

Lični konferencijski broj

Funkcija "Samo zvuk" za Cisco Webex sastanke


Lični broj konferencije (PCN) (samo audio sastanci) dostupni su samo sa Enterprise nalozima.

 

Da li je ovaj članak bio koristan?