Kako onemogućiti ploču za čavrljanje u web-događajima (klasičnim)?

Kako onemogućiti ploču za čavrljanje u web-događajima (classic)?

Kako spriječiti sudionike da razgovaraju u mom događaju?

Mogu li onemogućiti funkciju chata u svom događaju?


Otopina:

Ploča za čavrljanje ne može se onemogućiti tijekom postupka zakazivanja.

Da biste onemogućili ploču za čavrljanje u aktivnom događaju:

  1. Unutar događaja odaberite izbornik Događaj.
  2. Odaberite Mogućnosti.
Slika dodana korisniku
  1. U prozoru 'Mogućnosti događaja' poništite potvrdni okvir s oznakom Chat.
Slika dodana korisniku
  1. Kliknite U redu.
Je li taj članak bio koristan?