Što je arhitektura davatelja usluga (SP) povezanog s oblakom?

Što je arhitektura davatelja usluga povezanog s oblakom (CCA)?

Što je CCA-SP?

Gdje mogu pronaći informacije o modelu CCA-SP?

Uz arhitekturu peeringa pružatelja CCA usluga uspostavlja se veza između podatkovnog centra davatelja usluga i podatkovnog centra Cisco Webex putem namjenske, izravne IP veze:

Slika dodana korisniku

Svi pozivi na audiokonferencije, i od korisnika izvan mreže i od korisnika na mreži, teći će preko SP-ove telefonske mreže. Cisco će osigurati miješanje zvuka.

Je li taj članak bio koristan?