WBX78732 – Vad är arkitekturen Cloud Connected Audio (CCA) Service Provider (SP)?

WBX78732 – Vad är arkitekturen Cloud Connected Audio (CCA) Service Provider (SP)?

Vad är CCA-SP?

Var hittar jag information om CCA-SP-modellen?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller felaktig användning av informationen.

Med CCA tjänsteleverantör peering-arkitektur görs en anslutning mellan tjänsteleverantörs Data Center och ett Cisco WebEx-datacenter via en dedicerad, direkt IP-anslutning:

Bild tillagd av användare

Alla ljud konferens samtal, från både nätverks-och nätverks användare, kommer att flöda över SP s telefoni nätverk. Cisco kommer att tillhandahålla ljud mixningen.

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar
arrow icon