Bulut Bağlantılı Ses (CCA) hizmet sağlayıcı (SP) Mimarisi Nedir?

Bulut Bağlantılı Ses (CCA) hizmet sağlayıcı (SP) mimarisi nedir?

CCA-SP nedir?

CCA-SP modeli hakkında nereden bilgi edinebilirsiniz?

CCA hizmet sağlayıcı Eşleme Mimarisi ile, özel, doğrudan IP hizmet sağlayıcı ile Cisco Webex veri merkezi arasında bir bağlantı yapılır:

Kullanıcı tarafından eklenen görüntü

Hem ağ dışı hem de ağ dışı kullanıcılardan gelen tüm sesli konferans çağrıları SP'nin telefon ağına göre akar. Cisco, ses karıştırmayı sağlar.

Bu makale yararlı oldu mu?