Bulut Bağlantılı Ses (CCA) Hizmet Sağlayıcı (SP) Mimarisi nedir?

Bulut Bağlantılı Ses (CCA) Hizmet Sağlayıcı (SP) mimarisi nedir?

CCA-SP nedir?

CCA-SP modeli hakkında nereden bilgi edinebilirim?

CCA Hizmet Sağlayıcısı Eşleme Mimarisi ile Hizmet Sağlayıcının veri merkezi ile Cisco Webex veri merkezi arasında özel, doğrudan bir IP bağlantısı üzerinden bir bağlantı oluşturulur:

Kullanıcı tarafından eklenen görüntü

Hem ağ dışı hem de ağ içi kullanıcılardan gelen tüm sesli konferans çağrıları, SP'nin telefon ağı üzerinden akacaktır. Cisco, ses karıştırmasını sağlayacaktır.

Bu makale yararlı oldu mu?