Kako odrediti kodove za praćenje prilikom zakazivanja sastanka pomoću aplikacije Cisco Webex za stolna računala?

Kako odrediti kodove za praćenje prilikom zakazivanja sastanka pomoću aplikacije Cisco Webex Za stolna računala?

Kako se kodovi za praćenje postavljaju za sastanke zakazane putem aplikacije Webex za stolna računala?


Otopina:

Slijedite korake u nastavku da biste odredili kodove za praćenje prilikom zakazivanja sastanaka pomoću cisco webex desktop aplikacije:

 1. Kliknite gumb Raspored u aplikaciji Radna površina.
Pojavit će se dijaloški okvir Postavke web-exa.
 1. Kliknite karticu Audio i praćenje .
 2. Kliknite Odabirkoda za praćenje...:
  Slika dodana korisniku

  Pojavit će se dijaloški okvir Odabir koda za praćenje.
   
 3. Na padajućem izborniku odaberite željeni kôd za praćenje.
 4. Ako želite, unesite zapis sastanka.
 5. Kliknite U redu.
 6. Napravite druge željene promjene, a zatim kliknite U redu.

 

 

Je li taj članak bio koristan?