Jak określić kody śledzenia podczas planowania spotkania za pomocą aplikacji Cisco Webex Desktop?

Jak określić kody śledzenia podczas planowania spotkania za pomocą aplikacji Cisco Webex Desktop App?

W jaki sposób ustawiane są kody śledzenia spotkań zaplanowanych za pośrednictwem aplikacji Webex Desktop?


Rozwiązanie:

Wykonaj poniższe czynności, aby określić kody śledzenia podczas planowania spotkań za pomocą aplikacji Cisco Webex Desktop:

 1. Kliknij przycisk Harmonogram w aplikacji komputerowej.
Pojawi się okno dialogowe Ustawienia Webex.
 1. Kliknij kartę Audio & Tracking .
 2. Kliknij Wybierzkod śledzenia...:
  Obraz dodany przez użytkownika

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz kod śledzenia.
   
 3. Wybierz żądany kod śledzenia z menu rozwijanego.
 4. Opcjonalnie wprowadź ścieżkę spotkania.
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Wprowadź inne żądane zmiany, a następnie kliknij przycisk OK.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?