Cisco Webex produžetak pita 'Može:Pročitajte i promijenite sve svoje podatke na web stranicama koje posjećujete Komunicirajte s nativnom aplikacijom koja surađuje"

Cisco Webex produžetak pita 'Može:Pročitajte i promijenite sve svoje podatke na web stranicama koje posjećujete Komunicirajte s nativnom aplikacijom koja surađuje"

Cisco Webex produžetak pita 'Može:Pročitajte i promijenite sve svoje podatke na web stranicama koje posjećujete Komunicirajte s nativnim aplikacijama koje surađuju".

Sljedeći skočni prozor je generička poruka, da se može pristupiti predmemoriji, kolačićima i podacima poput spremljenih lozinki ili povijesti povezane s Webexom.Webex nikada neće pročitati ili promijeniti bilo koje podatke koji nisu povezani s Webexom:


Ako ne želite instalirati Cisco Webex proširenje, možete ručno instalirati Cisco Webex klijent
 
Je li taj članak bio koristan?