Cisco Webex "Det kan: Läsa och ändra alla dina data på webbplatser som du besöker Kommunicera med samverkande originalprogram"

Cisco Webex "Det kan: Läsa och ändra alla dina data på webbplatser som du besöker Kommunicera med samverkande originalprogram"

Cisco Webex "Det kan: Läsa och ändra alla dina data på webbplatser som du besöker Kommunicera med samverkande originalprogram".

Följande popup-fönster är ett allmänt meddelande som cachelagring, cookies och data som dina sparade lösenord eller historik relaterad till Webex kan nås. Webex kommer aldrig att läsa eller ändra någon information som inte är relaterad till Webex:


Om du vill installera tillägget Cisco Webex kan du installera programmet manuellt Cisco Webex klienten . 
 

Var den här artikeln användbar?