Nije moguće prikazati moju profilnu sliku u sastancima Webexa

Nije moguće prikazati moju profilnu sliku u Webex sastancima.

Nije moguće prikazati moj avatar u sastanku koji se nalazi na drugom web-mjestu.

Nije moguće vidjeti profilnu sliku sudionika gosta.

Profilna slika sudionika gosta neće se prikazivati na Webex sastancima. Ovo je po dizajnu.
Na primjer: Ako sudionik ima račun na abc.webex.com i pridruži se sastanku koji se nalazi na xyz.webex.com, podaci o profilu iz abc.webex.com neće se prikazati u sastanku koji se nalazi na xyz.webex.com.


 

Je li taj članak bio koristan?