Nije moguće pregledati moju profilnu sliku na Webex sastancima

Nije moguće vidjeti moju profilnu sliku na Webex sastancima.

Nije moguće vidjeti moj avatar na sastanku koji se održava na drugoj web-lokaciji Webex.

Nije moguće vidjeti profilnu sliku sudionika.

Profilna slika sudionika neće se prikazivati na Webex sastancima.To je po dizajnu.
Na primjer:Ako sudionik ima račun na abc.webex.com i pridruži se sastanku koji se održava na xyz.webex.com, podaci o profilu s abc.webex.com neće biti prikazani na sastanku koji se održava na xyz.webex.com.


 

Je li taj članak bio koristan?