Nije moguće pregledati moju profilnu sliku na Webex sastancima

Nije moguće videti moju profilnu sliku na Webex sastancima.

Ne mogu da vidim svoj avatar na sastanku koji se održava na drugom Vebeks sajtu.

Ne mogu da vidim profilnu sliku učesnika.

Profilna slika sudionika neće se prikazivati na Webex sastancima.Ovo je po dizajnu.
Na primer:Ako učesnik ima nalog na adresi abc.webex.com i pridruži se sastanku koji se održava na adresi xyz.webex.com, informacije o profilu sa stranice abc.webex.com neće biti prikazane na sastanku koji se održava na adresi xyz.webex.com.


 

Da li je ovaj članak bio koristan?