Nelze zobrazit můj profilový obrázek ve schůzkách Webex

Nelze zobrazit svůj profilový obrázek ve schůzkách Webex.

Nelze zobrazit svého avatara ve schůzce, která je hostována na jiném webu Webex.

Profilový obrázek účastníků hosta nelze zobrazit.

Profilový obrázek účastníka hosta se ve schůzkách Webex nezobrazí. To je záměrné.
Například: Pokud má účastník účet na abc.webex.com a připojí se ke schůzce hostované xyz.webex.com, informace o profilu z abc.webex.com se na schůzce hostované v xyz.webex.com nezobrazí.


 

Byl tento článek užitečný?