1

Kliknite Ponuda , desno odporuke koju želite citirati.

U poruci možete citirati datoteke, GIF-ove i slike, one se neće prikazivati, ali vidjet ćete vrstu datoteke koja je dijeljena u izvornoj poruci.

 

Blokiranje ponuda ne može se citirati, a u skicu poruke možete uključiti samo jednu po jednu ponudu. Ako započnete poruku s citiranim sadržajem, ali je ne pošaljete odmah, navedeni sadržaj neće se spremiti kao dio skice poruke.

Također, ako citirate poruku koja ima oblikovan tekst, oblikovanje neće biti prikazano u prostoru za kompoziciju, već će se prikazati nakon slanja poruke.

2

Upišite poruku i kliknite Enter da biste izravno odgovorili na taj komentar.

1

Dugo pritisnite poruku koju želite citirati i odaberite Ponuda s popisa koji će se pojaviti.


 

Ne možete citirati blok ponude (od Markdowna), datoteke, GIF-ove ili slike. Također, ako započnete poruku s citiranim sadržajem, ali je ne pošaljete odmah, citirani sadržaj neće se spremiti kao dio skice poruke.

2

Upišite poruku, a zatim dodirnite Pošalji da biste izravno odgovorili na taj komentar.

1

Dodirnite i zadržite poruku koju želite citirati, a zatim dodirnite Ponuda.


 

Ne možete citirati blok ponude (od Markdowna), datoteke, GIF-ove ili slike. Također, ako započnete poruku s citiranim sadržajem, ali je ne pošaljete odmah, citirani sadržaj neće se spremiti kao dio skice poruke.

2

Upišite poruku, a zatim dodirnite Pošalji da biste izravno odgovorili na taj komentar.

Kliknite desno od poruke koju želite citirati.


 

Ne možete citirati blok ponude (od Markdowna), datoteke, GIF-ove ili slike. Ako započnete poruku s citiranim sadržajem, ali je ne pošaljete odmah, navedeni sadržaj neće se spremiti kao dio skice poruke.

Također, ako citirate poruku koja ima oblikovan tekst, oblikovanje neće biti prikazano u prostoru za kompoziciju, već će se prikazati nakon slanja poruke.