1

Kliknite na dugme Ponuda sa desne strane poruke kojuželite da citirate.

U poruci možete da citirate datoteke, GIF-ove i slike, one neće biti prikazane, ali ćete videti tip datoteke koji je deljen u originalnoj poruci.

 

Nije potrebno citirati ponude blokova i u radnu verziju poruke možete da uključite samo po jednu ponudu. Ako poruku započnete citiranim sadržajem, ali je ne pošaljete odmah, citirani sadržaj neće biti sačuvan kao deo radne verzije poruke.

Takođe, ako citirate poruku koja ima oblikovan tekst, oblikovanje neće biti prikazano u prostoru za kompoziciju, već će biti prikazano kada poruka bude poslata.

2

Otkucajte poruku i kliknite na dugme Enter da biste direktno odgovorili na taj komentar.

1

Dugo pritisnite poruku koju želite da citirate i odaberite stavku Ponuda sa liste koja će se pojaviti.


 

Ne možete da citirate blokirane navodnike (od markdowna), datoteke, GIF-ove ili slike. Takođe, ako započnete poruku sa citiranim sadržajem, ali je ne šaljete odmah, citirani sadržaj neće biti sačuvan kao deo radne verzije poruke.

2

Otkucajte poruku i dodirnite Pošalji da biste odgovorili direktno na taj komentar.

1

Dodirnite i držite poruku koju želite da citirate, a zatim dodirnite Quote.


 

Ne možete da citirate blokirane navodnike (od markdowna), datoteke, GIF-ove ili slike. Takođe, ako započnete poruku sa citiranim sadržajem, ali je ne šaljete odmah, citirani sadržaj neće biti sačuvan kao deo radne verzije poruke.

2

Otkucajte poruku i dodirnite Pošalji da biste odgovorili direktno na taj komentar.

Kliknite sa desne strane poruke koju želite da citirate.


 

Ne možete da citirate blokirane navodnike (od markdowna), datoteke, GIF-ove ili slike. Ako poruku započnete citiranim sadržajem, ali je ne pošaljete odmah, citirani sadržaj neće biti sačuvan kao deo radne verzije poruke.

Takođe, ako citirate poruku koja ima oblikovan tekst, oblikovanje neće biti prikazano u prostoru za kompoziciju, već će biti prikazano kada poruka bude poslata.