1

Kliknij przycisk Cytuj , poprawej stronie wiadomości, którą chcesz zacytować.

W wiadomości możesz cytować pliki, pliki GIF i obrazy, nie będą one wyświetlane, ale zobaczysz typ pliku udostępniony w oryginalnej wiadomości.

 

Cytatów blokowych nie można cytować, a w wersji roboczej wiadomości można umieścić tylko jeden cytat naraz. Jeśli rozpoczniesz wiadomość od zawartości cytowanej, ale nie wyślesz jej od razu, cytowana zawartość nie zostanie zapisana jako część wersji roboczej wiadomości.

Ponadto, jeśli cytujesz wiadomość, która ma sformatowany tekst, formatowanie nie będzie wyświetlane w obszarze kompozycji, ale zostanie wyświetlone po wysłaniu wiadomości.

2

Wpisz wiadomość i kliknij Enter, aby odpowiedzieć bezpośrednio na ten komentarz.

1

Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz zacytować, a następnie wybierz pozycję Cytuj z wyświetlonej listy.


 

Nie można cytować cytatów blokowych (z Markdown), plików, GIF-ów ani obrazów. Ponadto, jeśli rozpoczniesz wiadomość od cytowanej zawartości, ale nie wyślesz jej od razu, cytowana zawartość nie zostanie zapisana jako część wersji roboczej wiadomości.

2

Wpisz wiadomość i dotknij opcji Wyślij, aby odpowiedzieć bezpośrednio na ten komentarz.

1

Naciśnij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz zacytować, a następnie naciśnij pozycję Cytuj.


 

Nie można cytować cytatów blokowych (z Markdown), plików, GIF-ów ani obrazów. Ponadto, jeśli rozpoczniesz wiadomość od cytowanej zawartości, ale nie wyślesz jej od razu, cytowana zawartość nie zostanie zapisana jako część wersji roboczej wiadomości.

2

Wpisz wiadomość i dotknij opcji Wyślij, aby odpowiedzieć bezpośrednio na ten komentarz.

Kliknij po prawej stronie wiadomości, która chcesz zacytować.


 

Nie można cytować cytatów blokowych (z Markdown), plików, GIF-ów ani obrazów. Jeśli rozpoczniesz wiadomość od zawartości cytowanej, ale nie wyślesz jej od razu, cytowana zawartość nie zostanie zapisana jako część wersji roboczej wiadomości.

Ponadto, jeśli cytujesz wiadomość, która ma sformatowany tekst, formatowanie nie będzie wyświetlane w obszarze kompozycji, ale zostanie wyświetlone po wysłaniu wiadomości.