Dodirnite za audiopoziv. I dalje ćete vidjeti videozapise drugih osoba kojima je video uključen, ali vas ne mogu vidjeti.


 

U sastanku ili pozivu možete se u bilo kojem trenutku vratiti na videopoziv tako da dodirnete i odaberete Prijeđi na videopoziv.

Ako se pridružujete iz web-preglednika na računalu, kliknite . U odjeljku Videozapis odaberite Bez videozapisa.


 

Ako ne prikazujete videozapis, imajte na umu da nećete moći vidjeti ni tuđi videozapis.

U sastanku ili pozivu možete se u bilo kojem trenutku vratiti na videopoziv klikom na .