Dodirniteza audio poziv. I dalje ćete vidjeti videozapis drugih osoba kojima je uključen video, ali vas ne mogu vidjeti.


 

Na sastanku ili pozivu možete se u bilo kojem trenutku vratiti na videopoziv dodirom i odabiru Prijeđite na videopoziv .

Ako se pridružujete iz web-preglednika na računalu, kliknite. U Video odjeljak, odaberite Nema videa .


 

Ako ne prikazujete svoj video, imajte na umu da nećete moći vidjeti ni tuđi video.

U svom sastanku ili pozivu možete se u bilo kojem trenutku vratiti na videopoziv klikom .