Tryck för ett ljudsamtal. Du kan fortfarande se video från andra personer som har sin video påslagen, men de kan inte se dig.


 

Under mötet eller samtalet kan du när som helst växla tillbaka till ett videosamtal genom att knacka och välja Växla tillvideosamtal.

Om du deltar via en webbläsare på datorn klickar du på . I avsnittet Video väljer du Ingen video.


 

Om du inte visar din video bör du komma ihåg att du inte heller kan se någon annans video.

Under mötet eller samtalet kan du när som helst växla tillbaka till ett videosamtal genom att klicka på .