Tryck påför ett ljudsamtal. Du ser fortfarande video från andra personer som har sin video påslagen, men de kan inte se dig.


 

Under mötet eller samtalet kan du när som helst växla tillbaka till ett videosamtal genom att trycka på och välja Växla till videosamtal.

Om du deltar från en webbläsare på din dator klickar du på. I avsnittet Video väljer du Ingen video.


 

Om du inte visar din video ska du komma ihåg att du inte heller kan se någon annans video.

Under mötet eller samtalet kan du när som helst växla tillbaka till ett videosamtal genom att klicka .