Dodirnite za audio poziv. I dalje ćete videti video drugih osoba kojima je uključen video prenos, ali oni ne mogu da vas vide.


 

Na sastanku ili pozivu možete da se vratite na video poziv bilo kada tako što ćete dodirom i izborom opcije "Prebaci na video poziv".

Ako se pridružujete iz veb-pregledača na računaru, kliknite . U odeljku "Video " izaberite " Bez video prenosa".


 

Ako ne prikazujete svoj video prenos, imajte na umu da nećete moći ni da vidite ničije video prenose.

Na sastanku ili pozivu možete da se vratite na sastanak u video poziv bilo kada klikom na .