Tapnite za audio poziv. I dalje ćete videti video od drugih ljudi kojima je video uključen, ali ne mogu da vas vide.


 

U sastanku ili pozivu možete da se vratite na video poziv u bilo kom trenutku tako što ćete dodirnuti i izabrati stavku Prebaci se na video poziv.

Ako se pridružujete Veb pregledaču na računaru, kliknite na dugme . U odeljku Video izaberite stavku Nema video zapisa.


 

Ako ne prikazujete video, imajte na umu da ni vi nećete moći da vidite tuđi video.

U sastanku ili pozivu možete da se vratite na video poziv u bilo kom trenutku tako što ćete kliknuti na dugme .