Nadogradnja tarife

1

Na stranici Pretplata u upravljanju računom odaberite Uredi.

2

Odaberite plan na koji želite nadograditi i odaberite želite li da vam se naplaćuje godišnje ili mjesečno.

3

Odaberite Dodaj korisnikei unesite imena i adrese e-pošte korisnika koje želite dodati.

4

Kliknite Nastavi.

5

Potvrdite svoju adresu za naplatu i detalje o plaćanju te odaberite Ažuriraj pretplatu.

Uklanjanje licenci i brisanje korisnika

1

Na stranici Pretplata u upravljanju računom odaberite Uredi.

2

Uključite uređivanje licenci.

3

Odaberite Izbriši korisnika pokraj korisnika kojeg želite ukloniti.


 

Odaberite Izbriši nedodijeljene licence ako želite ukloniti licence iz tarife nakon brisanja korisnika.

4

Kliknite Ažuriraj dodjelu licence.

5

Potvrdite da želite izbrisati korisnika, a zatim odaberite Izbriši.

6

Odaberite Ažuriraj pretplatu ako želite ukloniti nedodijeljene licence s računa.