Uppgradera ditt abonnemang

1

Från sidan Prenumeration i Kontohantering väljer du Redigera .

2

Välj den plan som du vill uppgradera till och välj om du vill faktureras årligen eller månadsvis.

3

Välj Lägg till användare och ange namn oche-postadresser för de användare du vill lägga till.

4

Klicka på Fortsätt.

5

Verifiera din faktureringsadress och betalningsdetaljer och välj Uppdatera prenumeration.

Ta bort licenser och ta bort användare

1

Från sidan Prenumeration i Kontohantering väljer du Redigera.

2

Slå på Redigera licenser.

3

Välj Ta bort användare bredvid den användare du vill ta bort.


 

Välj Ta bort ej tilldelade licenser om du vill ta bort licenserna från ditt abonnemang när du har tagit bort användaren.

4

Klicka på Uppdatera licenstilldelning.

5

Bekräfta att du vill ta bort användaren och välj Ta bort.

6

Välj Uppdatera prenumeration om du vill ta bort ej tilldelade licenser från ditt konto.