Uaktualnij swój plan

1

Na stronie Subskrypcja w zarządzania kontami wybierz pozycję Edytuj.

2

Wybierz plan, do którego chcesz uaktualnić, i wybierz, czy chcesz być rozliczany co roku, czy co miesiąc.

3

Wybierz pozycję Dodaj użytkowników i wprowadź nazwy iadresy e-mail użytkowników, których chcesz dodać.

4

Kliknij przycisk Kontynuuj.

5

Sprawdź swój adres rozliczeniowy i szczegóły płatności i wybierz pozycję Aktualizuj subskrypcję.

Usuwanie licencji i usuwanie użytkowników

1

Na stronie Zarządzanie subskrypcją w rządzie konta wybierz pozycję Edytuj.

2

Włącz edycję licencji.

3

Wybierz pozycję Usuń użytkownika obok użytkownika, którego chcesz usunąć.


 

Wybierz pozycję Usuń nieprzypisane licencje, jeśli chcesz usunąć licencje z planu po usunięciu użytkownika.

4

Kliknij pozycję Aktualizuj przypisanie licencji.

5

Potwierdź, że chcesz usunąć użytkownika, a następnie wybierz pozycję Usuń.

6

Wybierz opcję Aktualizuj subskrypcję, jeśli chcesz usunąć nieprzypisane licencje z konta.