Kada kreirate tim uAplikacija Webex, potvrdite potvrdni okvir Stvori novu skupinu sustava Office 365 s ovim timom. Zatim se automatski stvara nova Microsoft 365 grupa i povezuje s timom.

Prilikom kreiranja tima možete dodati najviše 20 članova tima. Kada dodate članove tima, oni se također dodaju u grupu Microsoft 365. Tada možete samo dodati ili ukloniti članove tima izravno sa stranice grupe Microsoft 365.


 

Ne možete dodati članove tima koji su izvan vaše organizacije ili ljude koji nemaju pristup web-lokaciji vaše organizacije SharePoint.

Da biste otišli na stranicu grupe Microsoft 365, odaberite timove i zatim kliknite na istaknuto ime tima uAplikacija Webex.

Nakon što izradite tim, možete izraditi timske razmake koji su automatski povezani s mapama za dijeljenje na povezanoj web-lokaciji za dijeljenje bodova. Svi sadržaji koji se dijele u prostoru pohranit će se u povezane mape kojima svi članovi grupe imaju pristup.


 

Možete dodati ljude u timske prostore samo ako su već dio tima i grupe Microsoft 365. Također, ne možete povezivati vanjske prostore izvan tima.

Kada je član tima uklonjen iz grupe Microsoft 365, više neće imati pristup povezanim mapama ili sadržaju koji se dijeli u prostoru.

Svaka promjena naziva Tima, naziva SharePoint web-lokacije ili naziva grupe Microsoft 365 ne sinkronizira se u oba smjera.