När du skapar ett team iWebex-appenmarkerar du kryssrutan Skapa en ny Office 365-grupp med detta team. En ny Microsoft 365-grupp skapas och ansluts sedan automatiskt till teamet.

När du skapar teamet kan du lägga till upp till högst 20 teammedlemmar. När du lägger till teammedlemmarna läggs de också till i Microsoft 365-gruppen. Du kan sedan endast lägga till eller ta bort teammedlemmar direkt från Microsoft 365-gruppsidan.


 

Du kan inte lägga till teammedlemmar som är från utanför din organisation eller personer som inte har åtkomst till organisationens SharePoint-webbplats.

För att gå till Microsoft 365-gruppsidan väljer du team och klickar sedan på det markerade teamnamnet iWebex-appen.

När du har skapat teamet kan du sedan skapa teamutrymmen som automatiskt länkas till SharePoint-mappar på den associerade SharePoint-webbplatsen. Allt innehåll som delas i utrymmet lagras i de länkade mapparna som alla medlemmar i gruppen har tillgång till.


 

Du kan endast lägga till personer i teamutrymmen om de redan är en del av teamet och Microsoft 365-gruppen. Du kan inte heller länka externa utrymmen från utanför teamet.

När en teammedlem tas bort från Microsoft 365-gruppen kommer de inte längre att ha åtkomst till länkade mappar eller innehåll som delas i utrymmet.

Ändringar av teamnamnet, SharePoint-webbplatsens namn eller Microsoft 365-gruppnamnet synkroniseras inte oavsett om namnet är synkroniserat eller inte.