Wanneer u een team maakt inWebex-app, vink het selectievakje Een nieuwe Office 365-groep maken met dit team aan. Vervolgens wordt er automatisch een nieuwe Microsoft 365-groep gemaakt en verbonden met het team.

Wanneer u het team maakt, kunt u maximaal 20 teamleden toevoegen. Wanneer u de teamleden toevoegt, worden ze ook toegevoegd aan de Microsoft 365-groep. U kunt teamleden vervolgens alleen rechtstreeks toevoegen of verwijderen vanaf de groepspagina van Microsoft 365.


 

U kunt geen teamleden toevoegen van buiten uw organisatie of die geen toegang hebben tot de SharePoint-site van uw organisatie.

Om naar de pagina Microsoft 365-groep te gaan, selecteert u teams en klikt u vervolgens op de gemarkeerde teamnaam inWebex-app.

Zodra u het team hebt gemaakt, kunt u teamruimtenmaken. Deze worden automatisch gekoppeld aan SharePoint-mappen op de gekoppelde SharePoint-site. Alle inhoud die in deze ruimte wordt gedeeld, wordt opgeslagen in de gekoppelde mappen waar alle leden van de groep toegang tot hebben.


 

U kunt alleen personen toevoegen aan teamruimten als ze al deel uitmaken van het team en de Microsoft 365-groep. Daarnaast kunt u geen externe ruimten van buiten het team koppelen.

Wanneer een teamlid is verwijderd uit de Microsoft 365-groep, heeft hij of zij geen toegang meer tot gekoppelde mappen of inhoud die in de ruimte wordt gedeeld.

Wijzigingen in de teamnaam, de SharePoint-sitenaam of de Microsoft 365-groepsnaam worden hoe dan ook niet gesynchroniseerd.