Jabber Team Messaging -ovaj članak opisuje značajke koje se odnose samo na Jabber Team Messaging.

Kada ljudi koriste svoje računalo, njihov status prikazuje kao aktivan u Jabber na Windows ili Mac. Kad su daleko od kompjutera, Jabber se pojavi kad su posljednji bili aktivni.

Kada ljudi šalju ili čitaju nove poruke u aplikaciji, njihov se status prikazuje kao aktivan u Jabber-u na mobilnim uređajima. Kada su daleko od app, Jabber pokazuje kada su posljednji aktivni.

Jabber prikazuje informacije o statusu dodavanjem detalja na slike profila ljudi.

Aktivno u posljednjih 10 minuta

Nije aktivan u posljednjih 10 minuta

Ne uznemiravaj

Izvan ureda

Na pozivu

Na sastanku

Predstavlja