Jabber Team Messaging — w tym artykule opisano funkcje mające zastosowanie tylko do Jabber Team Messaging.

Gdy ludzie korzystają z komputera, ich status jest wyświetlany jako aktywny w Jabber na Windows lub Mac. Gdy są z dala od komputera, Jabber pokazuje, kiedy byli ostatnio aktywni.

Gdy ludzie wysyłają lub czytają nowe wiadomości w aplikacji, ich status jest wyświetlany jako aktywny w Jabberze na urządzeniach mobilnych. Kiedy znajdują się poza aplikacją, Jabber pokazuje, kiedy byli ostatnio aktywni.

Jabber pokazuje informacje o statusie, dodając szczegóły do zdjęć profilowych osób.

Aktywność wciągu ostatnich 10 minut

Brak aktywności w ciągu ostatnich 10 minut

Nie przeszkadzać

Poza biurem

W trakcie połączenia

Na spotkaniu

W trakcie prezentacji