Jabber Team Messaging – Ovaj članak opisuje funkcije koje se primenjuju samo na Jabber Team Messaging.

Kada ljudi koriste računar, njihov status se prikazuje kao aktivan u programu Jabber na Windows ili Mac računaru. Kada su udaljeni od kompjutera, Džaber pokazuje kada su poslednji put bili aktivni.

Kada ljudi šalju ili čitaju nove poruke u aplikaciji, njihov status se prikazuje kao aktivan u jaberu na mobilnim uređajima. Kada su udaljeni od aplikacije, Džaber pokazuje kada su poslednji put bili aktivni.

Džaber vam pokazuje informacije o statusu dodavanjem detalja na slike profila ljudi.

Aktivan u poslednjih 10 minuta

Nije aktivan u poslednjih 10 minuta

Ne uznemiravaj

Van funkcije

Na pozivu

Na sastanku

Predstavljamo