Prepoznavanje lica koristi se za izradu oznaka imena na sastancima. Na početku sastanka možete vidjeti oznake s imenima za prvih 60 sekundi za najviše 4 osobe. Nakon toga, naziv aktivnih zvučnika vidljiv je nakratko kada počnu govoriti. Možete dodati i naslov koji će se prikazivati ispod vašeg imena.

Kada ste u pozivu ili sastanku na uređaju serije soba ili Webex ploči koja je registrirana kao Webex, vaša oznaka s imenom vidljiva je za kraj primanja. Možete vidjeti oznake s imenima onih koji su se registrirali ako zovete s DX, SX, MX ili Room Series uređaja ili Webex ploče koja je Webex registrirana.

Naljepnice s imenima dostupne su kad je fotoaparat uključen, bilo na sastanku ili kad je uključen samopregled.

Kada je u vašoj organizaciji omogućeno prepoznavanje lica, primit ćete e-poruku za registraciju ili se možete registrirati od https://settings.webex.com/.


Naljepnice s imenima nisu dostupne na transkodiranim konferencijama ili mekim klijentima.

1

Kliknite vezu na e-poštu koju ste primili ili idite na https://settings.webex.com i Moj profil. U odjeljku Naziv oznake prepoznavanjalica kliknite Započnite. I kliknite ponovno Stvori oznaku imena na sljedećoj stranici.

2

Dopustite web-lokaciji da koristi vaš fotoaparat klikom na Dopusti u skočnom prozoru.

3

Okrenite se prema fotoaparatu i provjerite je li vam lice dobro osvijetljeno te jeste li jedina osoba u kadru. Kliknite Snimaj fotografiju kako biste je snimili.

Ako postoji problem s vašom fotografijom, možete je ponovno snimiti klikom na Ponovi fotografiju.

4

Ako su naslovi omogućeni za vašu organizaciju, imate mogućnost postaviti naslov. Možete koristiti naslov iz vašeg direktorija ili ga sami unijeti. Također možete ostaviti polje prazno i nijedan naslov neće biti vidljiv drugim sudionicima sastanka. Kad završite, kliknite Postavi naslov.

5

Kliknite Prikaži moj profil da biste se vratili na naslovnu stranicu.

Uvijek se možete vratiti i urediti svoje podatke ili izbrisati fotografije. Na naslovnici kliknite svoje ime pod oznakom Moje ime. Ako izbrišete svoje podatke, vaša oznaka s imenom više se neće pojavljivati na sastancima i pozivima.