Ansiktsigenkänning används för att skapa namnetiketter i möten. I början av ett möte visas namnetiketterna i 60 sekunder för upp till fyra personer. Därefter visas talarens namn en kort stund.

När du befinner dig i ett samtal eller ett möte på en enhet i Room-serien eller Webex Board som är Webex-registrerad, visas din namnetikett för den mottagande parten. Du kan se namnetiketter för de som har registrerat sig om du ringer från en DX-, SX-, MX- eller Room-enhet eller Webex Board som är Webex-registrerad.

Namnetiketter är tillgängliga när kameran är påslagen, i ett samtal eller när du själv visas i bild.

När ansiktsigenkänning har aktiverats i din organisation får du ett e-postmeddelande om registrering, eller så kan du registrera dig via https://settings.webex.com/.


Namnetiketter är inte tillgängliga vid omkodade konferenser eller på programvaruklienter.

1

Klicka på länken i e-postmeddelandet du fick eller gå till https://settings.webex.com och öppna Min profil. Klicka på Kom igång under Namnetikett för ansiktsigenkänning. Klicka igen på Kom igång på nästa sida.

2

Tillåt att platsen använder kameran genom att klicka på Tillåt i popup-fönstret.

3

Titta in i kameran och se till att ditt ansikte är väl belyst och att du är den enda personen inom ramen. Klicka på Ta foto för att ta en bild och klicka på Klar.

Om det är problem med din bild kan du göra det igen genom att klicka på ta foto.

Du kan alltid gå tillbaka och ta bort dina foton. Om du gör det visas inte längre din namnetikett i möten och samtal.