Na početku sastanka možete pregledati imena do četiri osobe na krajnjem kraju prvih 60 sekundi. Nakon toga, ime osobe koja trenutno govori nakratko se pojavljuje kada počne govoriti.

Ako vaša tvrtka ili ustanova dopušta natpise naziva, možete ih uključiti ili isključiti na uređaju. Kada isključite oznake naziva, one se neće pojaviti tijekom sljedećeg poziva. Međutim, ako su oznake naziva dostupne, i dalje ćete ih primati. Nakon završetka poziva oznake naziva automatski se uključuju.


Oznake naziva nisu dostupne na transkodiranim konferencijama ili na mekim klijentima.

1

Otvorite izbornik postavki tako da prijeđete prstom udesno po početnom zaslonu, a zatim odaberite Postavke uređaja .

2

Dodirnite Oznake naziva za prepoznavanje lica, a zatim prekidač da biste uključili ili isključili naljepnice za uređaj.