Na Webex sastancima i sastancima u osobnim sobama domaćin i sudomaćin mogu isključiti sudionika sa sastanka. Ista funkcionalnost dostupna je na sastancima na Webex pločama, ako koristite dodirni kontroler s pločom. Tijekom sastanaka Webex timova, svatko na sastanku može isključiti druge.

1

Na sastanku koji organizirate dodirnite ikonu Sudionici u gornjem desnom kutu kako biste vidjeli popis sudionika.

2

Dodirnite osobu koju želite odspojiti.

3

Dodirnite Ukloni iz poziva.4

Webex će ukloniti odabranog sudionika i obavijestiti ga.