Na Webex sastancima i sastancima u ličnim sobama, domaćin i pomoćni domaćin mogu da isključe učesnika sa sastanka. Ista funkcionalnost je dostupna na sastancima na Webex tablama, ako koristite kontroler osetljiv na dodir sa tablom. Tokom sastanaka Vebeks timova, svi učesnici sastanka mogu da isključe druge.

1

Na sastanku koji organizujete, dodirnite ikonu Učesnici u gornjem desnom uglu da biste videli listu učesnika.

2

Dodirnite osobu koju želite da isključite.

3

Dodirnite Ukloni iz poziva.4

Webex će ukloniti izabranog učesnika i obavestiti ga.