In Webex Meetings en vergaderingen in persoonlijke ruimten kan alleen de host de verbinding van een deelnemer met een vergadering verbreken. Dezelfde functionaliteit is beschikbaar in vergaderingen op Webex Boards, als u een aanraakcontroller gebruikt met het bord. Tijdens Webex Teams-vergaderingen kan iedereen in de vergadering de verbinding van anderen verbreken.

1

Tik in een gesprek/vergadering waar u host van bent, op het pictogram Deelnemers in de rechterbovenhoek om de lijst met deelnemers weer te geven.

2

Tik op de persoon waarvan u de verbinding wilt verbreken.

3

Tik op Verwijderen uit gesprek.

This image is not available in preview/cisco.com4

Webex verwijdert de geselecteerde deelnemer en geeft deze een melding.