1

Prijavite se na web-mjesto.

2

Kliknite Preference > zakazivanje.

3

Na padajućem popisu Vrsta sastanka odaberite Webex sastanci od kraja do krajancryption_VOIPonly.

4

Kliknite Spremi.

5

U aplikaciji Webex kliknite Raspored > Zakazivanje sastanka.

6

Na padajućem popisu Vrsta sastanka kliknite Webex sastanci od kraja do krajancryption_VOIPonly.

7

Unesite ostale detalje o sastanku, a zatim kliknite Raspored.

Prije nego što počnete

Prije zakazivanja sastanka s end-to-end enkripcijom na mobilnom uređaju, zadanu vrstu sastanka morate postaviti na Webex sastanci od kraja do kraja Encryption_VOIPonly.

1

Prijavite se na web-mjesto.

2

Kliknite Preference > zakazivanje.

3

Na padajućem popisu Vrsta sastanka odaberite Webex sastanci od kraja do krajancryption_VOIPonly.

4

Kliknite Spremi.

5

Otvorite aplikaciju Webex sastanci i prijeđite prstom ulijevo do mojih sastanaka.

6

Dodirnite Raspored .

7

Na padajućem popisu Vrsta sastanka odaberite Webex sastanci od kraja do krajancryption_VOIPonly.

8

Unesite ostale detalje o sastanku, a zatim dodirnite Raspored.

1

Otvorite Microsoft Outlook i kliknite Sastanak > Dodaj web-sastanak.

2

Kliknite Preference Webexa .

3

Kliknite Dodaj Webex sastanak.

4

U odjeljku Vrstasastanka na padajućem popisu odaberite Webex sastanci kao od kraja do krajancryption_VOIPonly.

5

Kliknite Ažuriraj.

6

Kliknite Pošalji.