1

Zaloguj się do witryny webex.

2

Kliknij pozycję Preferencje > planowanie .

3

Z listy rozwijanej Typ spotkania wybierz pozycję Webex Meetings Pro-End to End Encryption_VOIPonly.

4

Kliknij opcję Zapisz.

5

W aplikacji Webex kliknij pozycję Zaplanuj > zaplanuj spotkanie.

6

Z listy rozwijanej Typ spotkania kliknij pozycję Spotkania Webex Od końca do końca Encryption_VOIPonly.

7

Wprowadź pozostałe szczegóły spotkania, a następnie kliknij pozycję Zaplanuj.

Przed rozpoczęciem

Przed zaplanowaniem spotkania z szyfrowaniem end-to-end na urządzeniu przenośnym należy ustawić domyślny typ spotkania na Webex Meetings Pro-End to End Encryption_VOIPonly.

1

Zaloguj się do witryny webex.

2

Kliknij pozycję Preferencje > planowanie .

3

Z listy rozwijanej Typ spotkania wybierz pozycję Webex Meetings Pro-End to End Encryption_VOIPonly.

4

Kliknij opcję Zapisz.

5

Otwórz aplikację Spotkania Webex i przesuń palcem w lewo do strony Moje spotkania.

6

Naciśnij pozycję Harmonogram .

7

Z listy rozwijanej Typ spotkania wybierz pozycję Webex Meetings Pro-End to End Encryption_VOIPonly.

8

Wprowadź pozostałe szczegóły spotkania, a następnie naciśnij pozycję Zaplanuj.

1

Otwórz program Microsoft Outlook i kliknij pozycję Spotkanie > Dodaj spotkanie webex.

2

Kliknij pozycję Preferencje webex .

3

Kliknij pozycję Dodaj spotkanie webex.

4

W obszarze Typ spotkania wybierz z listyrozwijanej pozycję Webex Meetings Pro-End to End Encryption_VOIPonly.

5

Kliknij opcję Aktualizuj.

6

Kliknij przycisk Wyślij.