1

Prijavite se na svoju Webex lokaciju.

2

Izaberite stavku Željene > za planiranje.

3

Sa padajuće liste Tip sastanka izaberite Webex Meetings Pro-End to End Encryption_VOIPonly.

4

Kliknite na dugme Sačuvaj.

5

U aplikaciji Webex izaberite stavku > Zakaži sastanak.

6

Sa padajuće liste tip sastanka izaberite stavku Webex sastanci pro-end za kraj Encryption_VOIPonly.

7

Unesite ostale detalje sastanka, a zatim izaberite stavku Raspored.

Pre nego što počneš

Pre zakazivanja sastanka sa end-to-end šifrovanjem na mobilnom uređaju, podrazumevani tip sastanka morate postaviti na Webex Meetings Pro-End to End Encryption_VOIPonly.

1

Prijavite se na svoju Webex lokaciju.

2

Izaberite stavku Željene > za planiranje.

3

Sa padajuće liste Tip sastanka izaberite Webex Meetings Pro-End to End Encryption_VOIPonly.

4

Kliknite na dugme Sačuvaj.

5

Otvorite aplikaciju Webex sastanci i brzo prevucite nalevo u fasciklu "Mojisastanci".

6

Tapnite na raspored .

7

Sa padajuće liste tip sastanka izaberite Webex Meetings Pro-End to End Encryption_VOIPonly.

8

Unesite ostale detalje sastanka, a zatim dodirnite Raspored.

1

Otvorite Microsoft Outlook i kliknite na dugme > Dodaj Webex sastanak.

2

Izaberite stavku Željene postavke Webexa .

3

Kliknite na dugme Dodaj Webex sastanak.

4

U tipusastanka izaberite Webex Meetings Pro-End da biste završili Encryption_VOIPonly sa padajuće liste.

5

Kliknite na dugmeAžuriraj .

6

Kliknite na dugme Pošalji.