1

Odi u .

2

Odaberite glasovnu poruku, desnom tipkom miša kliknite na nju i kliknite Proslijedi glasovnu poruku .

3

Neobavezno Pritisnite Snimi kako biste snimili poruku koju želite uključiti u glasovnu poruku.

Možete igrati natrag i ponovno pročitati svoju poruku.
4

U dijaloški okvir prosljeđivanje glasovne poruke u dijaloški okvir Dodajte korisnike kojima želite poslati glasovnu poruku.

5

Kliknite Pošalji.

1

Idi na .

2

Odaberite glasovnu poruku, dodirnite više i dodirnite Proslijedi glasovnu poruku .

3

Neobavezno Dodirnite priložite glasovnu poruku , a zatim dodirnite ikonu mikrofona da biste snimku dodali glasovnoj poruci. Možete snimiti poruku do 30 minuta. Dotaknite stop kada završite.

4

Dodajte kontakte u polje koristi ili odaberite kontakte s kartice recents .

5

Dotaknite Pošalji .

1

Idi na .

2

Odaberite glasovnu poruku, a zatim dotaknite Proslijedi .

3

Neobavezno Dodirnite Dodavanje glasovne poruke za snimanje poruke. Možete snimiti poruku do 30 minuta. Dotaknite stop kada završite.

Vaša će se snimka dodati glasovnoj poruci.
4

Dodajte kontakte u polje dodaje ili odaberite kontakte s kartice recents .

5

Dotaknite Pošalji .