1

Pođi do .

2

Odaberite glasovnu poruku, kliknite desnim tasterom miša na nje i izaberite stavku Prosledi glasovnu poruku .

3

(Opcionalno) Kliknite na dugme Snimi da biste snimili poruku koju želite da uključite u glasovnu poruku.

Možete da reprodukujete i ponovo poručite poruku.
4

U dijalogu Prosleđivanje glasovne poruke dodajte korisnike kojima želite da pošaljete glasovnu poruku.

5

Kliknite na dugme Pošalji .

1

Idi na .

2

Odaberite glasovnu poruku, dodirnite još i dodirnite prosleđenu glasovnu poruku .

3

(Opcionalno) Dodirnite Priloži glasovnu poruku, a zatim dodirnite ikonu mikrofona da biste dodali snimak u glasovnu poruku. Poruku možete da snimite do 30 minuta. Tapnite na dugme "Zaustavi" kada završite.

4

Dodajte kontakte u polje "Za" ili odaberite kontakte sa kartice "Nedavne datoteke".

5

Dodirnite Pošalji .

1

Idi na .

2

Odaberite glasovnu poruku, a zatim tapnite na dugme Prosledi .

3

(Opcionalno) Tapnite na dugme Dodaj svoju glasovnu poruku da biste snimili poruku. Poruku možete da snimite do 30 minuta. Tapnite na dugme "Zaustavi" kada završite.

Snimak se dodaje glasovnom poruci.
4

Dodajte kontakte u polje "Za" ili odaberite kontakte sa kartice "Nedavne vrednosti".

5

Dodirnite Pošalji .