1

Przejdź do .

2

Wybierz wiadomość głosową, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Przekaż wiadomość głosową.

3

(Opcjonalnie) Kliknij przycisk Nagraj, aby nagrać wiadomość, która zostanie dołączona do wiadomości głosowej.

Możesz odtworzyć i ponownie nagrać swoją wiadomość.
4

W oknie dialogowym Prześlij wiadomość głosową do dodaj użytkowników, do których chcesz wysłać wiadomość głosową.

5

Kliknij opcję Wyślij.

1

Przejdź do .

2

Wybierz wiadomość głosową, dotknij Więcej i dotknij Prześlij wiadomość głosową.

3

(Opcjonalnie) Dotknij Dołącz wiadomość głosową, a następnie stuknij ikonę mikrofonu, aby dodać nagranie do wiadomości głosowej. Można nagrać wiadomość do 30 minut. Po zakończeniu dotknij opcji Zatrzymaj.

4

Dodaj kontakty w polu Do lub wybierz kontakty z zakładki Ostatnie.

5

Dotknij przycisku Wyślij.

1

Przejdź do .

2

Wybierz wiadomość głosową, a następnie dotknij opcji Przekaż.

3

(Opcjonalnie) Dotknij Dodaj wiadomość głosową, aby nagrać wiadomość. Można nagrać wiadomość do 30 minut. Po zakończeniu dotknij opcji Zatrzymaj.

Twoje nagranie zostanie dodane do wiadomości głosowej.
4

Dodaj kontakty w polu Do lub wybierz kontakty z zakładki Ostatnie.

5

Dotknij przycisku Wyślij.