U poziv možete dodati osobe samo ako ste postavljeni s uslugom pozivanja kao što su Objedinjeni CM, Webex pozivi ili ako je vaš poziv hostiran od strane davatelja usluga. Ako niste sigurni s čime ste postavljeni, možete to saznati pomoću ovog članka.

Broj osoba koje možete dodati pozivu ovisi o vašoj usluzi pozivanja. Ako ste postavljeni s objedinjenim CM ili Webex pozivima, možete dodati do 6 osoba. Ako vaš poziv hostira vaš davatelj usluga, broj određuje vaš davatelj usluga (može biti između 3 i 15). .

1

Kada razgovarate s nekim, kliknite Više , a zatim Odaberite Konferencija.

Neka osoba u prvom pozivu zna da će biti stavljena na čekanje.

2

Unesite broj ili naziv, a zatim odaberite želite li ga učiniti audiopozivom ili videopozivom .

3

Odaberite da biste se pridružili dvama telefonskim pozivima.

Svi su u konferencijskom pozivu , a sve sudionike možete pregledati odabirom .


Konferenciju možete započeti i kada telefonirate svojim stolnim telefonom.

1

Kada razgovarate s nekim, dodirnite Više , a zatim Odaberite Konferencija.

Neka osoba u prvom pozivu zna da će biti stavljena na čekanje.

2

Unesite broj ili ime , a zatim odaberite Poziv.

3

Odaberite da biste se pridružili dvama telefonskim pozivima.