Du kan bare legge til personer i samtalen hvis du er konfigurert med en anropstjeneste, for eksempel Unified CM, Webex Calling eller Anrop, driftes av en tjenesteleverandør. Hvis du ikke er sikker på hva du er konfigurert med, kan du bruke denne artikkelen til å finne det ut.

Antall personer du kan legge til i en samtale, avhenger av anropstjenesten. Hvis du er konfigurert med Unified CM eller Webex Calling, kan du legge til opptil seks personer. Hvis anropet ditt driftes av tjenesteleverandøren, bestemmes nummeret av tjenesteleverandøren (kan være mellom 3 og 15). .

1

Når du er i en samtale med noen, klikker du Mer og deretter Konferanse.

La personen i den første samtalen få vite at de vil bli satt på vent.

2

Skriv inn et nummer eller et navn, og velg deretter om du vil gjøre det til en lyd- eller videosamtale .

3

Velg for å bli med i de to telefonsamtalene.

Alle er i en telefonkonferanse, og du kan vise alle deltakerne ved å velge .


Du kan også starte en konferanse når du ringer med bordtelefonen.

1

Når du er i en samtale med noen, trykker du Mer og deretter Konferanse.

La personen i den første samtalen få vite at de vil bli satt på vent.

2

Skriv inn et nummer eller et navn, og velg deretter Ring .

3

Velg for å bli med i de to telefonsamtalene.