Osobe možete da dodate pozivu samo ako ste podešeni sa uslugom poziva kao što su "Objedinjeni CM", "Webex pozivanje" ili "Pozivanje" hostuje dobavljač usluga. Ako niste sigurni šta ste podesili, možete da koristite ovaj članak da biste saznali.

Broj osoba koje možete dodati pozivu zavisi od usluge poziva. Ako ste podešeni sa objedinjenim CM ili Webex pozivom, možete dodati do 6 osoba. Ako vaš poziv hostuje Dobavljač usluga, broj određuje dobavljač usluga (može biti između 3 i 15). .

1

Kada ste u pozivu sa nekim, kliknite na dugme "Više", a zatim izaberite stavku Konferencija .

Neka osoba u prvom pozivu zna da će biti stavljena na čekanje.

2

Unesite broj ili ime, a zatim odaberite da li želite da to bude audio ili video poziv.

3

Izaberite ovu opciju da biste se pridružili dva telefonska poziva.

Svi su u konferencijskom pozivu i sve učesnike možete pogledati izborom .


Konferenciju možete da započnete i kada telefonirate telefonom.

1

Kada ste u pozivu sa nekim, dodirnite Više, a zatim izaberite Konferenciju .

Neka osoba u prvom pozivu zna da će biti stavljena na čekanje.

2

Unesite broj ili ime, a zatim izaberite stavku Pozovi.

3

Izaberite ovu opciju da biste se pridružili dva telefonska poziva.