1

Kad te netko nazove, dodirni gumb Home.

2

Odaberite web-aplikaciju koju želite podijeliti. Web aplikacija je automatski vidljiva svim sudionicima.

Kada ste u pozivu, dodirnite bilo gdje na zaslonu i odaberite web-aplikaciju koju želite podijeliti. Web aplikacija je automatski vidljiva svim sudionicima.