1

Knacka på hemknappen under ett samtal.

2

Välj den webbapp du vill dela. Webbappen visas automatiskt för alla deltagare.

Knacka var som helst på skärmen under ett samtal och välj den webbapp du vill dela. Webbappen visas automatiskt för alla deltagare.