1

W trakcie połączenia stuknij przycisk ekranu głównego.

2

Wybierz aplikację internetową, którą chcesz udostępnić. Aplikacja internetowa jest widoczna automatycznie dla wszystkich uczestników.

W trakcie połączenia stuknij dowolne miejsce na ekranie i wybierz aplikację internetową, którą chcesz udostępnić. Aplikacja internetowa jest widoczna automatycznie dla wszystkich uczestników.