1

Kliknite svoju profilnu sliku, a zatim odaberite Profil uvida osoba.

2

U prozoru Profil uvida osoba koji će se pojaviti idite na karticu Osoba i kliknite Uredi.


 

Ako želite sakriti informacije koje pružaju uvidi osoba, kliknite Sakrij.

3

Dodajte podatke da biste uredili profil, a zatim kliknite Spremi.


 

Profil možete kreirati ili urediti i iz https://people.webex.com.