A személyes szoba mindig rendelkezésre áll, és mindig tudja, hol találja meg. Ossza meg a linket valakivel, hogy azonnali találkozót kezdjen velük. A személyes szoba a következő előnyöket tartalmazza:

  • Az Ön személyes szobája mindig ugyanazon a helyen van; az URL-cím, a videocím és a behívási számok soha nem változnak.

  • A videorendszereket, Webex szobaeszközöket vagy asztali eszközöket használó résztvevők akkor is csatlakozhatnak, ha Értekezlet-fiókjuk lehetővé teszi számukra, hogy videoeszközökről csatlakozzanak az értekezletekhez.

  • Virtuális váróterem vagy előcsarnok, ahol az emberek várnak, ha idő előtt megpróbálnak csatlakozni a személyes szoba találkozójához, vagy bezárta a személyes szobáját.

Használja személyes szobáját értekezleteken

Az Értekezletekterületen meghívhat embereket a személyes szobájában tartott értekezletekre:

Használja személyes szobáját a Webex alkalmazásban

Ha a Webex személyes szobája a Webex alkalmazáshoz van társítva, az alábbi Személyes szobaparancsikonokat használhatja:

Ha a Webex webhelyet a Control Hubban kezelik, vagy a Control Hubhozkapcsolódik, a személyes szoba már társítva lesz a WebexAlkalmazáshoz . Ha nem, manuálisan társíthatja a Webex Appalkalmazásban. További információ: A személyes szoba beállítása .