A személyes szoba mindig rendelkezésre áll, és mindig tudja, hol találja meg. Ossza meg a linket valakivel, hogy azonnali találkozót kezdjen velük. A személyes szoba a következő előnyöket tartalmazza:

  • Az Ön személyes szobája mindig ugyanazon a helyen van; az URL-cím, a videocím és a behívási számok soha nem változnak.

  • A videorendszereket vagy Webex szobaeszközöket vagy asztali eszközöket használó résztvevők akkor is csatlakozhatnak, ha Webex Meetings-fiókjuk lehetővé teszi számukra, hogy videoeszközökről csatlakozzanak az értekezletekhez.

  • Virtuális váróterem vagy előcsarnok, ahol az emberek várnak, ha idő előtt megpróbálnak csatlakozni a személyes szoba találkozójához, vagy bezárta a személyes szobáját.

Használja személyes szobáját értekezleteken

Az Értekezletekterületen meghívhat embereket a személyes szobájában tartott értekezletekre:

Használja személyes szobáját a Webex App alkalmazásban

Ha a Webex személyes szobája a Webex App alkalmazáshoz van társítva, az alábbi Személyes szoba parancsikonokat használhatja:

Ha a webex webhelyet a Control Hubban kezelik, vagy a Control Hubhozkapcsolódik, a Személyes szoba már társítva lesz a Webex App alkalmazáshoz. Ha nem, manuálisan társíthatja a Webex App alkalmazásban. További információ: A Cisco Webex személyes szobájának beállítása a Cisco Webexben.