Twój osobisty pokój jest zawsze dostępny i zawsze wiesz, gdzie go znaleźć. Udostępnij komuś swój link, aby rozpocząć z nią natychmiastowe spotkanie. Pokój osobisty obejmuje następujące korzyści:

  • Twój osobisty pokój znajduje się zawsze w tym samym miejscu; adres URL, adres wideo i numery połączeń nigdy się nie zmieniają.

  • Uczestnicy korzystający z systemów wideo lub urządzeń Webex room lub urządzeń biurkowych mogą również dołączyć, jeśli ich konto Spotkania pozwala im dołączać do spotkań z urządzeń wideo.

  • Wirtualna poczekalnia lub lobby, w którym ludzie czekają, jeśli spróbują dołączyć do spotkania w pokoju osobistym z wyprzedzeniem lub zamknąłeś swój pokój osobisty.

Korzystanie z pokoju osobistego podczas spotkań

W obszarze Spotkania można zapraszać inne osoby na spotkania w pokoju osobistym:

Użyj swojego pokoju osobistego w aplikacji Webex

Jeśli Twój pokój osobisty Webex jest powiązany z aplikacją Webex,możesz użyć następujących skrótów do pokoju osobistego:

Jeśli Twoja witryna Webex jest zarządzana w Control Hub lub jest połączona z Control Hub, Twój pokój osobisty będzie już powiązany z aplikacją Webex. Jeśli tak nie jest, możesz ręcznie skojarzyć go w aplikacji Webex. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie pokoju osobistego.