Klik op Deelnemers en klik dan op Hand op omhoog naast uw naam.

Als u uw hand wilt laten omlaag gaan, klikt u op Hand omlaag naast uw naam in het deelvenster Deelnemers.


 

Als uw vergadering reacties heeft, kunt u ook uw hand op hijsen en laten omlaag halen uit het menu Reacties, of een opnameherkenning gebruiken.

Hoe u uw hand op steekt en laat omlaag gaan, hangt af van uw apparaat.

Voor iOS- en Android-telefoons tikt u op Meeren tikt u op Hand omhoog of Hand latenomlaag.

Op iPads en Android-tablets tikt u op Reacties en vervolgens op Hand op omhoog of Hand latenomlaag.


 

Als u een iPad of Android-tablet gebruikt en de reacties zijn uitgeschakeld voor uw vergadering, tikt u op Hand op hijsen of Hand laten omlaag bij de bedieningselementen voor de vergadering.