Hier vindt u de instellingen voor cameravideobeelden en audio die beschikbaar zijn op de Cisco Webex Desk-camera-app.

De Cisco Webex Desk-camera is zo ontworpen dat deze meteen vanuit de verpakking kan worden gebruikt. U kunt ook de instellingen voor videobeelden aanpassen om te voldoen aan uw vereisten voor uw netwerk of videobeelden .


Vanwege de beperkingen van Mac OS worden de camera-instellingen teruggezet op de standaardwaarde wanneer u de camera opnieuw aansluit wanneer de camera- app is gesloten. Zorg ervoor dat de cameratoepassing geopend blijft om uw aanpassing te behouden wanneer u de camera opnieuw aansluit.

Voordat u begint

Installeer de Cisco Webex Desk-camera-app op uw computer.

1

Open de Cisco Webex Desk-camera-app.

2

Configureer de parameters op het tabblad Standaard of Geavanceerd.

In de volgende tabel worden de parameters voor videobeelden beschreven die op het tabblad Standaard beschikbaar zijn.

Tabel 1. Instellingen voor videobeelden op het tabblad Standaard

Parameter

Beschrijving

Oplossing

Kies een oplossing voor de video-opnamen en statische afbeeldingen die u met de camera maakt.

Een hogere resolutie biedt een hogere beeldkwaliteit, neemt meer netwerkbandbreedte in beslag en vereist meer opslag om de opgenomen video's en momentopnamen op te slaan.

Kies de resolutie die aansluit bij uw netwerk en computer.

Standaardwaarde: 1280x720

Opties:

 • 4096x2160 (USB 3.0 vereist)

 • 3840x2160 (USB 3.0 vereist)

 • 1920x1080

 • 1280x720

 • 864x480

 • 640x360

 • 512x288

 • 448x240

 • 320x180

 • 256x144

Framesnelheid

Kies een framesnelheid in de vervolgkeuzelijst.

De framesnelheid wordt gemeten in frames per seconde (fps). Een hogere framesnelheid zorgt voor een vloeiendere videoweergave, gebruikt meer netwerkbandbreedte en vereist meer opslag om de opgenomen videobestanden op te slaan.

Kies de framesnelheid die aansluit bij uw netwerk en computer. Welke opties beschikbaar zijn, hangt af van de resolutie die u hebt opgegeven en de USB-poortspecificatie op uw computer.

Standaard: 30

Opties voor USB 3.0: 15, 30, 60

Opties voor USB 2.0: 5, 10, 15, 30

Gezichtsveld

Het gezichtsveld bepaalt de breedte van de weergave die u via de camera kunt zien. Hoe hoger de waarde die u hebt ingesteld, hoe breder de beelden.

Standaardwaarde: 81

Opties: 65, 70, 75, 81

Helderheid

Pas de helderheid van het camerabeeld aan het beschikbare lampje aan.

Sleep de schuifregelaar naar links om de helderheid te verlagen of naar rechts om de helderheid te verhogen.

De camera gebruikt de gezichtsdetectie wanneer de juiste automatische belichting wordt ingesteld. Maar als uw locatie helder verlicht of op de voorgrond is, kan het beeld onder- of overbelicht worden weer gegeven. Pas de helderheidsinstelling aan als u als een silhouet of overbelicht wordt weergegeven tijdens een videogesprek .

In de volgende tabel worden de parameters voor videobeelden beschreven die beschikbaar zijn op het tabblad Geavanceerd.

Tabel 2. Instellingen voor videobeeld op het tabblad Geavanceerd

Parameter

Beschrijving

Automatische focus

Hiermee kunt u de automatische focus in- of uitschakelen.

In de modus voor automatische focus past de camera de lens aan om het onderwerp in de cameraweergave scherp te stellen.

Als de modus voor automatische focus is uitgeschakeld, kunt u de focus handmatig aanpassen. Sleep de schuifregelaar naar links om de lens dichterbij scherp te stellen en naar rechts om verder scherp te stellen.

Standaard: Aan

Automatische witbalans

Hiermee kunt u de automatische witbalans in- of uitschakelen.

Wanneer de automatische modus is ingeschakeld, onderzoekt de camera de belichtingsomstandigheden en bepaalt de kleuren om de afbeelding weer te geven.

Wanneer de automatische modus is uitgeschakeld, kunt u de schuifregelaar gebruiken om de witbalans handmatig aan te passen en de gewenste afbeeldingskleuren op te halen.

Standaard: Aan

aanpassen

Pas indien nodig de contrastwaarde aan om de helderheid van het beeld te verbeteren.

Sleep de schuifregelaar naar links om het contrast van de afbeelding te verlagen of naar rechts om het contrast te verhogen.

Scherpte

Hiermee past u het scherpteniveau aan. Een correct scherpteniveau geeft de afbeeldingsgegevens duidelijk weer. Sleep de schuifregelaar naar links om de afbeelding vloeiend te maken of naar rechts om de afbeelding te verscherpen.

Handmatige anti-schittering

Sommige kunstmatige belichting, net als fluorescerende lampjes, veroorzaakt schitteringen in videobeelden. De camera detecteert standaard lichtschitteringen in de omgeving en minimaliseert de invloed ervan op de afbeeldingskwaliteit.

Als de standaard automatische modus de schitteringen niet elimineert, schakelt u de schakelaar in en probeert u met de beschikbare opties om de kwaliteit van de afbeelding te optimaliseren.

Standaard: Uit

Opties voor handmatige modus: 50 Hz, 60 Hz

Gebruik Digital zoom wanneer u een persoon of voorwerp beter wilt bekijken. Wanneer u hebt ingezoomd, kunt u met de pijl op het scherm door de afbeelding navigeren.

1

Open de Cisco Webex Desk-camera-app.

2

Beweeg de muisaanwijzer over het videoframe.

3

Klik op de + of - op de zoombalk om in of uit te zoomen op de afbeelding.

4

Gebruik de pijlen in het videoframe om door de afbeelding te navigeren.

U kunt de afbeelding spiegelen als u uw videobeeld in een horizontaal omgekeerde weergave wilt weergeven.

De instelling werkt ook met video-opnamen en momentopnamen.

1

Open de Cisco Webex Desk-camera-app.

2

Klik op Het pictogram spiegelen in de rechterbovenhoek van het videoframe.

De cameramicrofoon is standaard ingeschakeld. Demp de microfoon als u niet wilt dat de deelnemers aan de vergadering u kunnen horen.

Wanneer de microfoons gedempt zijn, zijn de opnamen die met de camera zijn genomen, stil.

Als u uw camera met een vergadertoepassing gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u Cisco Webex Desk-camera als het audiokanaal selecteert in de instellingen voor de vergaderingstoepassing.

1

Open de Cisco Webex Desk-camera-app.

2

Klik onder het live videoframe op Dempen.

3

Als u het geluid wilt hervatten, klikt u op Dempen opheffen.

Pas het microfoonvolume aan als u tijdens een vergadering te hard of te zacht klinkt. U kunt het volume niet aanpassen wanneer het geluid is gedempt.

1

Open de Cisco Webex Desk-camera-app.

2

Klik op de pijl-omlaag ( ˅) op de knop Dempen.

3

Verplaats in het venster Microfoonversterking de schuifregelaar voor het Invoervolumenaar links om het volume te verlagen of naar rechts om het volume te verhogen.

U kunt een locatie op uw lokale station opgeven om uw foto's en opnamen op te slaan. Mediabestanden worden standaard opgeslagen in de map Media op uw lokale station
. ..\Users\ \Documentation\Cisco Camera\Media

1

Open de Cisco Webex Desk-camera-app.

2

Klik op het tabblad Geavanceerd op Wijzigen onder Mediabestandslocatie.

3

Kies de gewenste map en klik op Map selecteren.